جدیدترین اخبار

در کانادا متولد شدن:

 • برای اهداف تابعیتی کانادا تولد در خاک، حریم هوایی، آبها و یا هواپیما ها و قایق های ثبت شده کانادایی را شامل می‌شود.
 • تابعیت برای کودکان حتی اگر والدینشان از شهروندان دائم کانادا نباشند و یا تابعیت کانادایی نداشته باشند و یا اینکه به طور قانونی در کانادا حضور نداشته باشند نیز می‌تواند به دست شسیشسآید.
 • کودکانی که دارای والدین کانادایی هستند که در خارج از کانادا و در خدمت دولت کانادا کار می‌کنند و در خارج از کانادا متولد می شوند (مشغول در ارتش کانادا هستند یا اینکه در خدمت دولت فدرال می‌باشند و یا اینکه در بخش خدمات عمومی قلمرو یا استان کانادایی می‌باشند)، به‌طور خودکار دارای تابعیت کانادایی می باشند. این مورد شامل کسانی که در سطح منطقه ای استخدام شده اند و ممکن است اقامت دائم یا تبعه کانادایی باشند را نمی شود.
 • تابعیت برای کودکانی که والدینشان از سیاستمداران و یا در شغل های سیاسی بوده اند به دست نمی آید حتی اگر والدین شان در زمان تولد اقامت داشته یا تبعه کانادا بوده باشند.

کودکانی که از والدین کانادایی در خارج از کانادا به دنیا آمده اند:

 • هیچ نیازی به ارتباط داشتن با کانادا وجود ندارد.
 • اگر آنها تمایلی به تابعیت کانادا ندارند عدم خواست خود را اعلام نمایند.
 • اگر والدینشان از دنیا بروند تاثیری بر حق تابعیت آنها نخواهد گذاشت.
 • کودکانی که در خارج از کانادا به دنیا آمده اما توسط والدین کانادایی به فرزند خواندگی گرفته شده اند در زمینه حقوق تابعیتی با آنها کاملا یکسان برخورد خواهد شد.

محدودیت های نسل اول

اگر در روز یا پس از ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ در خارج از خاک کانادا به دنیا آمده اید یکی از والدین باید حتما در خاک کانادا به دنیا آمده باشند و یا اینکه قبل از به دنیا آمدن به تابعیت کانادا در آمده باشند.

 • اگر بعد از ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ فزرند به دنیا آمده باشد،‌ یکی از والدین آن باید در کانادا متولد شده باشند یا تابعیت کانادا را داشته باشند و یا خارج از خاک کانادا اما تحت تابعیت کانادا به دنیا آمده باشند (باید توسط دولت کانادا ثبت شده باشد، حتی اگر شخص خارج از کانادا به دنیا آمده باشد و یا اینکه والدنش تابعیت کانادایی را به او واگذار کرده باشند).
 • پس از ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ اگر فرزندی خارج از کانادا متولد شود و والدین آن نیز در کانادا متولد نشده باشند تابع کانادایی به حساب نمی‌آید مگر:
 • والدین تابعیت کانادا را داشته باشند و در خدمت دولت کانادا خارج از کانادا در استخدام بوده باشند (اگر والدین نیز در جایگاه متشابهی باشند زمانی که پدر و مادر در خارج از کانادا متولد شده اند مشمول قانون نسل اول نمی‌شود).
 • حد محدودیت‌های نسل اول باعث شود که فرد برای همیشه بدون تابعیت باقی بماند.

 

چگونه تبعه کانادا شویم:

 • حداقل دارای ۱۸ سال قانونی و دارای شرایط اقامت دائم.
 • برای کودکان زیر ۱۸ سال والدین یا قیم قانونی آنها باید از طرف کودک اقدام کنند و حداقل یکی از والدین باید تبعه کانادا باشد و یا اینکه همزمان برای گرفتن تابعیت کانادایی اقدام نماید.
 • باید ۳ سال از ۵ سال گذشته را به عنوان اقامت دائم در کانادا حضور داشته باشد (۱۰۹۵ روز).
 • اگر شخصی قبل از گرفتن اقامت دائم به عنوان اقامت موقت در کانادا حضور داشته باشد باید حداکثر یک سال (۳۶۵ روز) را محاسبه کند. دو روز به عنوان اقامت موقت با یک روز اقامت دائم برابری می‌کند.
 • زمانی که شما در استخدام دولت کانادا در خارج از خاک کانادا هستید به عنوان اقامت دائم بطور یکسان با زمانی که شما در کانادا هستید محاسبه می شود.
 • زمانی که در خارج از خاک کانادا به همراه والدین، همسر و یا شریک عرفی خود که در خدمت دولت کانادا می باشد و اقامت دائم داشته و یا شهروند کانادا به حساب میآید را سپری می کنید همانند زمانی است که در خاک کانادا حضور دارید.
 • باید درآمدهای مالیاتی خود را برای هر سه سال به طور کامل پرداخته باشید.
 • اگر سن شما بین ۱۸ تا ۵۴ سال است باید:

 دوره های زبان را سپری کنید.

آزمون‌های شهروندی را پشت سر بگذارید.

سوگند شهروندی را به جای آورید.

از هر یک از شروط بالا می توان به دلایل انسان‌دوستانه صرفنظر کرد. اگر شخص مدارکی داشته باشد که نشان دهد به لحاظ ذهنی یا فیزیکی قادر به انجام این شروط نیست.

الزامات در رابطه با زبان در جهت کسب شهروندی

 • آزمون زبان
 • کسب نمره ۴ برای آزمون CLB در مهارت‌های Listening و Speaking، در رابطه با مهارت‌های Writing و Reading مدرکی لازم نیست.
 • آزمون های مورد پذیرش: IELTS – G، CELPIP، TEF
 • اگر در گذشته برای مهاجرت کبک اقدام نموده اید آزمون‌های DALF، DELF، TCF، TCFQ نیز مورد قبول می باشد.

مدارک

مدارک مربوط به دوره متوسطه و یا پس از آن که نشان دهنده این باشد که شما زبان انگلیسی یا فرانسه خود را در خاک کانادا یا خارج از آن کامل نموده اید.

نمونه های مورد پذیرش: مدرک لیسانس به کامل در تاریخ و تمامی دوره هایی که به زبان انگلیسی تدریس شده است. نمونه‌هایی که مورد پذیرش نیست: یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL) و یا فراگیری ادبیات زبان انگلیسی در یک برنامه غیر انگلیسی.

مواردی که تحت آن نمی توانید برای شهروندی اقدام کنید:

اگر شما تحت مواردی مثل کلاهبرداری، تحقیقات مهاجرتی، پرس و جو و دستور حذف قرار گیرید، در این صورت اقدامات اقامت دائم شما مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

 • زمانی که شما در زندان سپری می کنید یا مورد عفو مشروط باشید یا تحت آزمایش صلاحیت قرار بگیرید، شهروند محاسبه نمی شوید و متقاضی نمی‌تواند در طول این زمان برای شهروندی اقدام نماید.
 • اگر تا ۴ سال قبل از تقاضای خود برای شهروندی درگیر مواردی مثل اتهام، محکومیت، تحت محاکمه بودن و یا تحت تعقیب بودن در داخل یا خارج از خاک کانادا بوده اید و یا در فعالیت‌های جنایتکارانه علیه بشریت بوده اید تقاضای شما مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
 • در ده سال گذشته حق شهروندی به علت جرائمی مثل کلاهبرداری کاملا از بین رفته باشد.
 • نبود اطلاعات و مدارک کامل در زمینه شهروندی برای مسئول مورد نظر.

 تذکر: متقاضیان در صورت رد تقاضای خود می توانند ظرف مدت ۳۰ روز درخواست بازبینی خود را به مقامات قضایی ارسال نمایند.