جدیدترین اخبار

مایکل منفرد مشاور قانونی در امور مهاجرتی کانادا است و در کانون مشاوران مهاجرتی کانادا دارای جایگاه قابل قبولی نیز می‌باشد،‌ در جهت تهیه، تکمیل و ارائه درخواست ها در منطقه فدرال کانادا و همچنین استان کبک آماده خدمتگزاری می‌باشد.

خدمات متنوعی که توسط ایشان ارائه می ‌شود:

 • ارزیابی شخصی رایگان
 • مشاوره

 

 • بررسی طبقه های مهاجرتی کانادا مناسب با شرایط شما
 • ارائه و تهیه درخواست های اقامت موقت
  • ویزای توریستی
  • جواز تحصیل برای دانشجویان
  • مجوز کار
 • ارائه و تهیه درخواست های اقامت دائم
  • ویزای حمایت از طریق خانواده
  • برنامه ورود سریع برای متخصصین
  • کارگران مهاجرتی فدرال (Skill Worker)
  • برنامه های تجارتی فدرال
  • برنامه تجربی کانادایی
  • ارزیابی گواهی نامه های تحصیلی
  • افراد داری شغل آزاد
  • برنامه های کاندیداتوری استانی
 • ارائه و تهیه درخواست های ارزیابی تاثیر بازار نیروی کار

 

 • ارائه و تهیه درخواست های برنامه های مهاجرتی کبک
  • گواهینامه پذیرش کبک (اقامت موقت)
  • گواهینامه گزینش کبک (اقامت دائم)
  • تهیه پروفایل آریما برای متخصصین
  • نیروی کار مهاجرتی کبک
  • تاسیس شرکت در کبک
  • برنامه های تجربی کبک
  • مشاغل آزاد در کبک
 • ارائه و تهیه درخواست‌های تابعیتی
 • بررسی پذیرفتگی مهاجرت به کانادا
 • توانایی در بدست آوردن مجدد امتیاز های اولیه (Eligibility for rehabilitation)
 • ارائه و تهیه درخواست‌های مجدد کارت اقامت.

لطفاً توجه بفرمایید که مشاوران مهاجرتی که عضو کانون قانونی مشاوران مهاجرتی کانادا نمی باشند نمی توانند در ارائه و تهیه درخواست ها به نمایندگی از شما اقدام کنند، تنها مشاورانی که از اعضای این کانون هستند و دارای جایگاه قابل قبولی می باشند می‌توانند نماینده شما باشند.